Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home За нас Членство
Членство

     "ИМПУЛС КО”ООД е член на редица организации и асоциации, сред които:

 •  Импулс Ко ООД е член на Българска Стопанска Камара от 07.10.2008г.

   

   

   

   

 • Импулс Ко ООД е член на Българска Браншова Камара на Енергетиците от 2012г.

   

   

   

 • "Импулс Ко" ООД е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя воден от Камарата, за изпълнение на строежи със следния обхват:
 •   I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
  Удостоверение № III - TV 005799
  3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
   II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
  Удостоверение №  II - TV 004987
  2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

   

   

 • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от трета и четвърта категория.

   

   

   

 • Съгласно ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ, ежегодно до 30 юни, "Импулс Ко" ООД потвърждава наличието на обстоятелствата, подлежащи на вписване, за което ежегодно получава талон към удостоверението за вписване на строителя.

   

   

 •  

   

 • Удостоверение за строителство на

 • обекти от енергийната инфраструктура

 •  

  I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 005799
3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
 II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 004987
2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co