"Импулс Проект" ЕООД

Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home За нас "Импулс Проект" ЕООД
"Импулс Проект" ЕООД

В изпълнение на новите законови разпоредби, а именно влизането в сила на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, от 17.11.2004г. „ИМПУЛС КО”ООД прекратява дейността на Направление „Проектиране“, като прехвърля цялата дейност по изследване и проектиране и наличният си персонал в новоучреденото дружество „ИМПУЛС ПРОЕКТ”ЕООД с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов.

Дружество е регистрирано с решение № 1 от 11.11.2004г. по ф.д. № 121632004г. на Софийски градски съд , вписано в търговския регистър на същия съд под  88685, том 1123, рег. І, стр.38. с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов, след което на 21.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 131328487  и със седалище и адрес на управление:

гр. София, бул. Генерал Скобелев 42”. „Работният офис и адресът за кореспонденция на „Импулс Проект” ЕООД се намира на адрес: 1309 София, ул. „Враня” 114, тел. (02) 812 97 97; факс (02) 812 97 99; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

„ИМПУЛС ПРОЕКТ”ЕООД е с предмет на дейност: обследване,  организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.Дейността, областта на приложение и специалистите по проектирането Дружество е наследило изцяло от „ИМПУЛС КО”ООД. То извършва цялостно проектиране, включващо проучване, изследване, избор на трасе, изготвяне на надлъжни профили, строително - конструктивна  част за стълбове и фундаменти, вертикално планиране, чертежи и документация със собствено разработени програмни продукти.

 

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co