Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home
За нас

„ИМПУЛС КО”ООД София е създадено през 2000г., като наследник на ВТПК“Импулс 1”, основана през 1990г. в гр. Своге и пререгистрирана през 1994г. в гр. София. Дружеството наследява предмета на дейност, договорите, техниката и всички служители и ръководни кадри на кооперацията. „ИМПУЛС КО”ООД е регистрирано с Решение № 1 от 06.04.2000 г. на Софийски Градски Съд, в регистъра за търговски дружества под №55816, том 605, стр. 185 по ф.д. №5288/2000г., след което на 20.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130258609 
Седалището на дружеството е гр. София 1421, ж.к. Лозенец, Милин камък № 50, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5
Работният офис и адресът за кореспонденция на „ИМПУЛС КО”ООД се намира на адрес: 1309 София, ул.”Враня” №114, тел: (02) 812 97 98; факс(02) 812 97 99;  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;  web site:www.impuls-ko.com.
Съдружници в „ИМПУЛС КО”ООД, София са Светослав Свиленов Кръстанов, Албина Отмар Кръстанова, Свилен Светославов Кръстанов и “Импулс Проект” ЕООД

 

продължава>
 
"Импулс Проект" ЕООД

В изпълнение на новите законови разпоредби, а именно влизането в сила на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, от 17.11.2004г. „ИМПУЛС КО”ООД прекратява дейността на Направление „Проектиране“, като прехвърля цялата дейност по изследване и проектиране и наличният си персонал в новоучреденото дружество „ИМПУЛС ПРОЕКТ”ЕООД с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов.

Дружество е регистрирано с решение № 1 от 11.11.2004г. по ф.д. № 121632004г. на Софийски градски съд , вписано в търговския регистър на същия съд под  88685, том 1123, рег. І, стр.38. с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов, след което на 21.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 131328487  и със седалище и адрес на управление:

гр. София, бул. Генерал Скобелев 42”. „Работният офис и адресът за кореспонденция на „Импулс Проект” ЕООД се намира на адрес: 1309 София, ул. „Враня” 114, тел. (02) 812 97 97; факс (02) 812 97 99; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

продължава>
 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co